About Us


หจก.สยามอีบีสซิเนส
หรือที่ลูกค้าเรียกกันว่า “สยามอี” (Siam E ) ทางห้างฯได้ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (lan , Fiber Optic ,switch , Router, Firewall)พร้อมบริการติดตั้งและให้คำปรึกษาการวางระบบเครือข่ายและระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)แบบครบวงจรซึ่งทางห้างฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 18 ปี (ตั้งแต่ปี 2548) ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสหกรรม โดยทางเราสามารถให้บริการท่านได้ครอบคุมทั่วประเทศจึงเป็นสิ่งที่สามารถทำ ให้คุณไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราได้  ปัจจุบัน (2566) ทางห้างฯได้ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีศูนย์บริการประจำภาคตะวันออกขึ้น (หน้านิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด) ทางห้างฯ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการหลังการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิม และยินดีให้บริการกับท่านลูกค้ารายใหม่ในเขตภาคตะวันออกเพื่อตอบสนอง รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
 .
ทางห้างยินดีให้บริการ (Our Service)
  รับวางระบบเครือข่าย และติดตั้งสายสัญญาณต่างๆ  (Network configuration & Wiring )
    Router , Switch , Fiber  Optic , Lan system & CCTV
  รับวางระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และติดตั้ง (Server installation & Configuration)
  ให้เช่าอุปกรณ์ เครื่อข่ายและเครื่อง Server  (Network & Server Rental service)
บริการด้าน เวบไซด์ (Internet Service)
  รับจัดทำเว็บไซต์
  บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์
  บริการรับฝากเครื่อง server
  บริการ  PVS (virtual machine Private Server)
…………………………………………………………………………………
::ห้างหุ้นส่วน จำกัด สยามอีบีสซิเนส (สำนักงานใหญ่)
::ศูนย์บริการ ภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)
602/109 หมู่ที่ 6 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 333/76 โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์        :044-370-700 หรือ 044-370-701 โทรศัพท์    : 098-281-1671
มือถือ             :084-037-0442 อีเมล์        : team@siamebu.com
แฟกซ์             :044-928-677
อีเมล์              :team@siamebu.com
เลขที่ผู้เสียภาษี  :3031837508